មតិស្វាគមន៍របស់នាយក

វិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងសូមស្វាគមន៍!

យុគសម័យអន្តរជាតិនិងសាកលភាវូបនីយកម្មបានជម្រុញឱ្យមានការប្រើប្រាស់ភាសាបរទេសក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយជាតិសាសន៍ដទៃក្នុងពិភពលោក ជាពិសេសគឺការធ្វើសហប្រតិបត្តិការនៅកម្រិតអន្តរជាតិ។ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តម្រូវការធនធានមនុស្សដែលមានចំណេះដឹង និងជំនាញខ្ពស់ក្នុងវិស័យផ្សេងៗ ព្រមទាំងមានចំណេះដឹងផ្នែកភាសាបរទេសជ្រៅជ្រះទៀតនោះកំពុងមានការកើនឡើងជាលំដាប់។ ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនេះ វិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសធ្វើការបណ្តុះ បណ្តាលជំនាញភាសាបរទេសគ្រប់កម្រិតប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងស្របតាមស្តង់ដាជាតិនិងអន្តរជាតិតាមរយៈគ្រូបង្រៀនជនជាតិខ្មែរដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាមកពីសាកលវិទ្យាល័យល្បីៗទាំងនៅក្នុង និងក្រៅប្រទេស ព្រមទាំងគ្រូបង្រៀនជនជាតិបរទេសដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីសំណាក់ស្ថានទូត និងសាកលវិទ្យាល័យជាមិត្ត។

នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ វិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលេជំនាញចំនួន៥គឺជំនាញអក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស កូរ៉េ បារាំង ចិន ថៃ និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។ នាពេលអនាគតវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនឹងធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែមលើជំនាញភាសាជប៉ុនសម្រាប់សិស្ស-និស្សិត និងសាធារណជនប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យកិច្ចការអន្តរជាតិនានាផងដែរ។ ជំនាញនីមួយៗ ទទួលបានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រលើផ្នែកសម្ភារៈសិក្សា បច្ចេកទេស និងធនធានគ្រូបង្រៀនពីសំណាក់ដៃគូសហការជាតិ និងអន្តរជាតិដូចជាស្ថានទូតព្រះរាជាណាចក្រថៃ ស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋបារាំង ស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកូរ៉េ (កយកា-KOICA) ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិថៃ (TICA) ព្រមទាំងសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិជាមិត្តផ្សេងៗ ទៀត។ កត្តាទាំងនេះបានធ្វើឱ្យវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស អាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្ដល់នូវការបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាបរទេសដល់និស្សិតប្រកបដោយគុណភាព សីលធម៌ និងគុណធម៌ ដើម្បីឱ្យពួកគាត់អាចសម្របខ្លួនបានគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននៃការរស់នៅព្រមទាំងអាចបំពេញការងារដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទៀតផង។
ជាការកត់សម្គាល់ និងជាមោទនភាពរបស់វិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស និស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានាពេលកន្លងមកបានក្លាយជាគ្រូបង្រៀនភាសាបរទេសប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ អ្នកឯកទេសខាងបកប្រែភាសាបរទេស ជាបុគ្កលិកបម្រើការនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋ និងឯកជនព្រមទាំងអាចបន្តការសិក្សានៅបរទេសប្រកបដោយជោគជ័យទៀតផង។

១.២ សាវតា

វិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងបានចាប់ដំណើរការនៅឆ្នាំ២០០៨ ក្នុងគោលដៅធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញភាសាបរទេសដល់សិស្ស និស្សិតសម្រាប់ប្រើជាប្រយោជន៍ក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់គុណភាពវិស័យអប់រំ ស្រាវជ្រាវ អាជីវកម្ម ទំនាក់ទំនង និងទេសចរណ៍នៅភូមិភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជា។ នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ វិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលេជំនាញចំនួន៥គឺជំនាញអក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស កូរ៉េ បារាំង ចិន ថៃ និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។ នាពេលអនាគតវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនឹងធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែមលើជំនាញភាសាជប៉ុនសម្រាប់សិស្ស-និស្សិត និងសាធារណជនប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យកិច្ចការអន្តរជាតិនានាផងដែរ។

ក្នុងរយៈពេលជាង១០ឆ្នាំ នៃការបណ្តុះបណ្តាលរបស់ខ្លួន វិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសបានបណ្តុះបណ្តាលធនធាននិស្សិតលើជំនាញភាសាបរទេសជាច្រើននាក់ប្រកបដោយគុណភាព ឧត្តមភាព និងសីលធម៍សម្រាប់សហគមន៍ ក៏ដូចជាសង្គមជាតិទាំងមូល។ ការសម្រេចបានជោគជ័យដ៏ធំធេងនេះគឺដោយសារវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសមានចំណុចសំខាន់ៗ៣គឺ៖ទី១មានកម្មវិធីអប់រំច្បាស់លាស់ស្របតាមក្របខណ្ឌគុណវុឌ្ឍិជាតិ ហើយឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យា និងទីផ្សារការងារនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត ទី២មានសាស្ត្រាចារ្យជនជាតិខ្មែរ និងបរទេសប្រកបដោយសមត្ថភាព និងជំនាញច្បាស់លាស់តាមមុខវិជ្ជាដែលខ្លួនបង្រៀន ទី៣មានដៃគូសហការទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេសដែលនិស្សិតមានឱកាសខ្ពស់ក្នុងការទទួលបានការងារធ្វើ អាហារូបករណ៍ ចូលរួមកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរការសិក្សាទៅក្រៅប្រទេស។

១.៣ ទស្សនវិស្ស័យ

វិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសគឺជាវិទ្យាស្ថានមួយដែលឈានមុខគេក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលភាសាបរទេស និងការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្របតាមស្តង់ដាជាតិនិងអន្តរជាតិនៅភូមិភាគពាយព្យ។

១.៤ បេសកកម្ម

១. អប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតលើជំនាញភាសាបរទេសគ្រប់កម្រិត និងការស្រាវជ្រាវប្រកបដោយគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារ។

២. សិក្សាស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីសិក្សាឱ្យស្របតាមស្តង់ដាជាតិ និងអន្តរជាតិឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត ដើម្បីលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពនិស្សិតក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សា។

៣. ចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍន៍សង្គមតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិ្តបត្តិការជាមួយរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋាន ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានា អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និងសាកលវិទ្យាល័យជាតិ និងអន្តរជាតិជាដៃគូនានា។

១.៥ គោលដៅយុទ្ធសាស្រ្ត

យុទ្ធសាស្រ្តទី១៖  ការកែលម្អនិងអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីសិក្សាឱ្យមានស្តង់ដាខ្ពស់ដោយមានការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំកម្រិតជាតិ និងអន្តរជាតិ តាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការ ស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជន ព្រមទាំងសាកលវិទ្យាល័យដៃគូទាំងជាតិ និងអន្តរជាតិ។

យុទ្ធសាស្រ្តទី២៖ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់គ្រូនិងនិស្សិតតាមរយៈការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយអង្គការ ស្ថាប័នរដ្ឋ និងឯកជន ព្រមទាំងសាកលវិទ្យាល័យដៃគូដើម្បីធ្វើការបោះពុម្ភផ្សាយលទ្ធផលស្រាវជ្រាវរបស់គ្រូនិងនិស្សិត។

យុទ្ធសាស្រ្តទី៣៖ ការរៀបចំកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀន មន្រ្តី និងបុគ្គលិកដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាព និងប្រសិទ្ធភាពការងារតាមផែនការសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំរបស់វិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស។

យុទ្ធសាស្រ្តទី៤៖ ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើការងារគ្រប់គ្រង ទំនាក់ទំនង កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ការបង្រៀននិងរៀន របស់គ្រូបង្រៀន មន្រ្តី និងបុគ្គលិកជាប្រចាំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់។

១.៦ រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង

២.កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ

  ២.១ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រសិល្បៈ ជំនាញអក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស

  ២.២ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រសិល្បៈ ជំនាញអក្សរសាស្រ្តកូរ៉េ

  ២.៣ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រសិល្បៈ ជំនាញអក្សរសាស្រ្តបារាំង

  ២.៤ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រសិល្បៈ ជំនាញអក្សរសាស្រ្តចិន

  ២.៥ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រសិល្បៈ ជំនាញភាសាថៃ

  ២.៦ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រសិល្បៈ ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

  ២.៧ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងសិល្បៈ ជំនាញអក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស

៣.វគ្គសិក្សាភាសាក្រៅម៉ោង

 • ភាសាអង់គ្លេស
 • ភាសាចិន

៤. អាហារូបករណ៍និងទស្សនកិច្ចសិក្សា

      ដោយសារតែវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសតែងតែផ្តោតលើគុណភាពនៃការបណ្តុះបណ្តាល និងការក៏សាងទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថាប័នជាតិ-អន្តរជាតិ និស្សិតរបស់យើងតែងតែទទួលបាននូវ៊ឱកាសអាហា រូបករណ៍និងទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យល្បីៗនៅបរទេសដូចជានៅព្រះរាជាណាចក្រថៃ ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី សាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ និងប្រទេសនៅអ៊ឺរ៉ុបជាដើម។

៥. ទីផ្សារការងារ និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ

និស្សិតវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសមានឱកាសការងារ និងអត្ថប្រយោជន៍ដូចខាងក្រោម៖

 • ក្លាយជាគ្រូបង្រៀនភាសាបរទេសប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ
 • ក្លាយជាបុគ្គលិកជំនាញនៅតាមស្ថាប័នជាតិ-អន្តរជាតិ វិស័យឯកជនទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស
 • ទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេស
 • ទទួលបានឱកាសផ្លាស់ប្តូរការសិក្សាទៅសាកលវិទ្យាល័យដៃគូនៅបរទេស

៦. ដៃគូសហការជាតិ និងអន្តរជាតិ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

 • វិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

 • ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកូរ៉េ (កយកា)
 • សាកលវិទ្យាល័យ CYBER HANKUK UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES
 • សាកលវិទ្យាល័យ MOKWON UNIVERSITY
 • សាកលវិទ្យាល័យ CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

 • វិទ្យាស្ថានខុងជឺនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង
 • សាកលវិទ្យាល័យ Guilin University of Electronic Technology

ព្រះរាជាណាចក្រថៃ

 • ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិថៃ (TICA) ព្រះរាជាណាចក្រថៃ
 • សាកលវិទ្យាល័យ Rambhai Barni Rajabhat University
 • ក្រុមហ៊ុន Da Dairy Trading Co., Ltd

៧. ទំនាក់ទំនង

នាយកវិទ្យាស្ថាន
លេខទូរសព្ទ ៖ +855 77 535 303 / +855 85 285 352
អុីម៉ែល៖ [email protected]

នាយករងវិទ្យាស្ថាន
លេខទូរសព្ទ ៖ +855 10 763 372 / +855 97 528 8007
អុីម៉ែល៖ [email protected]

Facebook