មតិស្វាគមន៍របស់ព្រឹទ្ធបុរស

សូមស្វាគមន៍មកកាន់មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្រ្ត និងអប់រំ នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង!


     សូមគោរពជម្រាបជូនអំពីវឌ្ឍនភាពរបស់មហាវិទ្យាល័យយើងខ្ញុំ ស្របពេលដែលសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង បានធ្វើកំណែទម្រង់ដោយទទួលបាននូវឧត្តមភាព និងការជឿទុកចិត្តពីសំណាក់សាធារណជន អាណាព្យាបាល សិស្ស និងនិស្សិតពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន។ ដើម្បីបំពេញបេសកកម្មតាមផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ខ្លួន និងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរយៈពេល ១០ឆ្នាំ(២០២១-២០៣០) របស់សាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង។ យើងសូមប្ដេជ្ញាចិត្តក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ និងចំណេះដឹងសំខាន់ៗ ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការនៃទីផ្សារការងារក្នុងស្រុក និងក្នុងតំបន់។ បច្ចុប្បន្ននេះមហាវិទ្យាល័យកំពុងទទួលបានកំណើននិស្សិតចុះឈ្មោះចូលរៀនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគួរឱ្យកត់សម្គាល់ផងដែរ។ ជាក់ស្តែងយើងមាននិស្សិតសរុបចំនួន ៦៨៧ នាក់ ដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រលើជំនាញអក្សរសាស្រ្តខ្មែរ ស្ថាបត្យកម្ម និងវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ។
     ដេប៉ាតឺម៉ង់នីមួយៗនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យ ត្រូវបានរៀបចំចងក្រងរួចជាស្រេចនូវកម្មវិធីអប់រំសម្រាប់បណ្តុះបណ្តាលនិស្សិត ធ្វើយ៉ាងណាឱ្យឆ្លើយតបនឹងចក្ខុវិស័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងដែលជាគ្រឹះស្ថានអប់រំសាធារណៈពហុជំនាញនៅភូមិភាគពាយ័ព្យ។ ដូច្នេះដើម្បីសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យនេះ ការបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រលើជំនាញឯកទេស ព្រមទាំងការផ្តល់ចំណេះដឹងល្អៗដល់និស្សិតនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យពិតជាមានសារសំខាន់មិនអាចខ្វះបាន ក្នុងការកសាងមូលធនមនុស្សដើម្បីលើកកម្ពស់ការស្រាវជ្រាវ និងការចូលរួមចំណែកអភិរក្សវប្បធម៌ជាតិឱ្យនៅស្ថិតស្ដេរជានិច្ចនិរន្តរ៍។ ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះឧត្តមភាពផ្នែកអប់រំ គឺបង្ហាញឱ្យឃើញតាមរយៈការចុះឈ្មោះចូលរៀនដែលកំពុងកើនឡើងជាលំដាប់ និងអត្រាមានការងារធ្វើរបស់និស្សិតក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សា។
     សូមអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្រ្ត និងអប់រំ នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង!
                                                                              សូមគោរពអរគុណ និងអរគុណ

សាវតា
     មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្រ្ត និងអប់រំ នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង គឺអង្គភាពបណ្តុះបណ្តាលមួយ ក្នុងចំណោមអង្គភាពបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងទៀត ដែលបានបង្កើតឡើងតាមអនុក្រឹត្យលេខ២៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការបង្កើតសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង។ ក្នុងនោះផងដែរមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្រ្ត និងអប់រំ មានដេប៉ាតឺម៉ង់ចំនួនបីគឺ៖

    -ដេប៉ាតឺម៉ង់មនុស្សសាស្រ្ត៖ ជំនាញអក្សរសាស្រ្តខ្មែរ ប្រវត្តិវិទ្យា និងទស្សនវិជ្ជា
    -ដេប៉ាតឺម៉ង់សិល្បៈនិងវប្បធម៌៖ ជំនាញស្ថាបត្យកម្ម របាំ តូរ្យតន្រ្តី និងសូនរូប
    -ដេប៉ាតឺម៉ង់អប់រំ៖ ជំនាញវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ

    មហាវិទ្យាល័យមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សប្រកបដោយសមត្ថភាពឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវត្តវិស័យឧស្សាហកម្ម និងនិន្ននាការភាវូបនីយកម្មទាំងសេដ្ឋកិច្ច សង្គម ភាសា វប្បធម៌ក្នុងតំបន់ និងសកលលោក។

ចក្ខុវិស័យ
    មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្រ្ត និងអប់រំ នឹងក្លាយជាអង្គភាពបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សលើវិស័យអប់រំ វប្បធម៌ និងសិល្បៈ ប្រកបដោយឧត្តមភាព កិត្យានុភាព និងការជឿទុកចិត្តនៅភូមិភាគពាយ័ព្យនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

បេសកកម្ម
    មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្រ្ត និងអប់រំមានបេសកកម្មដូចខាងក្រោម៖
    -អប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតគ្រប់កម្រិតប្រកបដោយសមត្ថភាពខ្ពស់។
    -ធ្វើការស្រាវជ្រាវអត្ថបទវិទ្យាសាស្រ្ត សិល្បៈ វប្បធម៌ អត្តសញ្ញាណជាតិ។

គោលដៅយុទ្ធសាស្រ្ត
យុទ្ធសាស្រ្តទី១៖ កែលម្អនិងអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីសិក្សាឱ្យមានស្តង់ដាជាតិ និងមានការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំ កម្រិតជាតិតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យជាដៃគូ។
យុទ្ធសាស្រ្តទី២៖ រៀបចំកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀននិងមន្រ្តីអប់រំជាប្រចាំ តាមផែនការប្រចាំឆ្នាំរបស់មហាវិទ្យាល័យ និងលើកទឹកចិត្តគ្រូបង្រៀនដែលមានសមត្ថភាព សកម្មការងារ និងមានស្នាដៃ។
យុទ្ធសាស្រ្តទី៣៖ សិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់គ្រូនិងនិស្សិត ស្របតាមជំនាញសិក្សា និងតាមរយៈការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យដៃគូ ដើម្បីបោះពុម្ភផ្សាយនូវលទ្ធផលស្នាដៃ។
យុទ្ធសាស្រ្តទី៤៖ តាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើការងារគ្រប់គ្រង បង្រៀននិងរៀនជាប្រចាំ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធផលខ្ពស់។

រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង

កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
     ដេប៉ាតឺម៉ង់ទាំង៣ នៃមហាវិទ្យាល័យបានបណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតប្រកបដោយគុណភាព និងមានសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ ដើម្បីក្លាយជាមូលធនបញ្ញាប្រកបដោយសក្តានុពលស្របតាមទីផ្សារការងារ។ ក្នុងបវេសនកាលនៃឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះ មហាវិទ្យាល័យនឹងធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រលើមុខជំនាញសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖
     -ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ៖ សិក្សាមុខជំនាញនេះនិស្សិតនឹងទទួលបានចំណេះដឹង ជំនាញ សមត្ថភាព ក្រមសីលធម៌ គរុកោសល្យបង្រៀន និងទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលមុខវិជ្ជាមួយចំនួនដូចជា ភាសាវិទ្យា អក្សរសិល្ប៍ និងវប្បធម៌ អរិយធម៌ខ្មែរ ដែលមានទាំងទ្រឹស្តីនិងការអនុវត្ត ជាពិសេសការត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីក្លាយជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ។
     -ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ៖ និស្សិតដែលបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងអប់រំ នឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹង ជំនាញ និងបំណិនក្នុងការគ្រប់គ្រងវិស័យអប់រំ។ និស្សិតមានសមត្ថភាពលើការងារ គ្រប់គ្រងអប់រំ និងមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈផ្នែកអប់រំឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារ។ ក្នុងនោះនិស្សិតអាចបង្កើននូវសមត្ថភាពក្នុងការស្រាវជ្រាវទាក់ទងនឹងវិស័យអប់រំ ដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំក្នុងបរិបទជាតិ និងអន្តរជាតិ។
     -ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញស្ថាបត្យកម្ម៖ និស្សិតដែលបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រស្ថាបត្យកម្ម នឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹង ជំនាញ និងបំណិនសិល្បៈច្នៃប្រឌិតទាំងផ្នែកទ្រឹស្តី និងការអនុវត្ត។ ការសិក្សាផ្តោតលើការកសាងសមត្ថភាពច្នៃប្រឌិតថ្មីក្នុងការរចនាម៉ូតអគារ គូរប្លង់សាងសង់ ដេគ័រផ្នែកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ តាមស្តង់ដាបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវនិងប្រកបដោយសោភ័ណភាព ជាលក្ខណៈជាតិ និងទំនើបភាវូបនីយកម្ម។ និស្សិតនឹងក្លាយទៅជាអ្នករចនាប្លង់សាងសង់ និងប្រឹក្សាលើគម្រោងគ្រប់ប្រភេទដូចជា ផ្ទះ វីឡា បុរី សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន ខុនដូរ អគារការិយាល័យ រីហ្សត ផ្សារទំនើប។ ម្យ៉ាងទៀតមុខជំនាញនេះបានរួមចំណែកអភិរក្សវប្បធម៌ អរិយធម៌ជាតិឱ្យខ្ពស់ខ្ពស់ និងមាននិរន្តរភាពយូរអង្វែង។
     មុខជំនាញសំខាន់ៗទាំងនេះនឹងធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងកម្រិតបរិញ្ញាបត្រ សម្រាប់មុខជំនាញទាំង៣ខាងលើនេះជំនាញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ និងជំនាញគ្រប់គ្រងអប់រំ ត្រូវសិក្សារយៈពេល៤ឆ្នាំ ដោយឡែកជំនាញស្ថាបត្យកម្ម សិក្សារយៈពេល៥ឆ្នាំ ដោយមានកម្មវិធីសិក្សាច្បាស់លាស់ស្របតាមក្របខណ្ឌគុណវុឌ្ឍិជាតិ ព្រមទាំងមានធនធានសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនចាប់ពីកម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឡើងទៅ។ ការសិក្សារបស់និស្សិតចែកជាផ្នែកទ្រឹស្តីផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្តែង ព្រមទាំងចុះកម្មសិក្សាផងដែរ។ មហាវិទ្យាល័យក៏មានដៃគូសហប្រតិបត្តិការជាតិ និងអន្តរជាតិជាច្រើនផងដែរ ។

     អាស្រ័យហេតុនេះសូមអញ្ជើញមកទំនាក់ទំនងចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ!

កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរការសិក្សា និងទស្សនកិច្ចសិក្សា

     កម្មវិធីនៃការផ្លាស់ប្តូរការសិក្សារបស់និស្សិតជាមួយសាកលវិទ្យាល័យដៃគូ អង្គការ ក្រុមហ៊ុន ធ្វើឡើងដើម្បីនិស្សិតទទួលបានបទពិសោធន៍តាមរយៈការអនុវត្តការងារស្របតាមជំនាញ និងការចែករំលែកចំណេះដឹងឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក ព្រមទាំងបង្កើតឱ្យមានទំនាក់ទំនងល្អចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក។ កម្មវិធីនេះក៏ជាការរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីឱ្យបានទូលំទូលាយផងដែរ។ ដោយឡែកការចុះកម្មសិក្សាក៏ជាផ្នែកមួយដែលនិស្សិតត្រូវសិក្សាស្រាវជ្រាវពីរចនាបថសិល្បៈ ក្បាច់ចម្លាក់ សិលាចារឹក  ភាសាវិទ្យា អក្សរសិល្ប៍ ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទ្រឹស្តី និងការអនុវត្តជាក់ស្តែង។

វគ្គសិក្សាខ្លី

     មហាវិទ្យាល័យកំពុងបើកដំណើរការសិក្សាវគ្គខ្លីលើមុខជំនាញមានដូចជា ការបង្រៀនភាសាខ្មែរសម្រាប់ជនបរទេស វគ្គតន្រ្តីបុរាណ-សម័យ របាំបុរាណ-សម័យ និងបំណិនផ្សេងៗ។ គោលបំណងនៃការបើកវគ្គសិក្សាខ្លីគឺមានដូចខាងក្រោម៖
    -បំផុសស្មារតីឱ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយបានស្គាល់ឱ្យតម្លៃនៃសិល្បៈខ្មែរ ងាកមកចាប់អារម្មណ៍លើសិល្បៈវប្បធម៌របស់ខ្លួន
    -ផ្ដល់ចំណេះដឹងផ្នែកសិល្បៈដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយ
    -ចូលរួមលើកស្ទួយ អភិរក្ស បន្តវេន និងផ្សព្វផ្សាយសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរ
    -ផ្ដល់ឱកាសឱ្យនិស្សិតបានចេញទៅសម្ដែងផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស
    -ជួយឱ្យនិស្សិតអាចរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមតាមរយៈការចេញទៅសម្ដែង ការលក់ស្នាដៃ ឬការធ្វើសម្ភារៈបំណិនជាដើម។

 
ទំនាក់ទំនង៖
លោក យឹង ហាក់
ព្រឹទ្ធបុរសមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្រ្ត និងអប់រំ
អ៊ីម៉ែល៖ [email protected]
ទូរស័ព្ទ៖ +855 92 817 143  

Facebook