សារស្វាគមន៍របស់ព្រឹទ្ធបុរស

នាងខ្ញុំ ចាន់ សុខា ព្រឹទ្ធបុរសស្តីទីនៃមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា សូមគោរព និងស្វាគមន៍ទ្រង់ឯកឧត្ដម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី អ្នកនាង កញ្ញា ព្រះថេរានុត្ថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គ និង ប្អូនៗ សិស្សានុសិស្ស និស្សិតជាទីគោរព និងជាទីរាប់អាន ។ ខ្ញុំបាទ មានកិត្តយស សូមគោរពជម្រាបជូនថា មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាផ្ដល់នូវជំនាញសិក្សាចំនួន២ គឺជំនាញបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងជំនាញវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល ។ មហាវិទ្យាល័យផ្ដល់នូវចំណេះដឹង ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអនុវត្តផ្ទាល់ ដោយមហាវិទ្យាល័យមាននូវសាលពិសោធន៍ដែលមានឧបករណ៍បរិក្ខាទំនើបៗ បន្ទប់ជួសជុលកុំព្យូទ័រ សាលកុំព្យូទ័រគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យនិស្សិតអនុវត្តទទួលបានចំណេះដឹង និងជំនាញពិតប្រាកដ ។ ជំនាញទាំងពីរគឺសុទ្ធតែជាជំនាញដែលកំពុងមានតម្រូវការខ្លាំងទាំងស្ថាប័នរដ្ឋ និងឯកជន ។ និស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ពួកគាត់បានក្លាយជាធនធានដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ លើកស្ទួយផ្នែកសំណង់ និងបច្ចេកវិទ្យាឲ្យរីកចំរើន និងទំនើបស្របតាមការវិវត្តនៃសម័យកាលឌីជីថលនេះ ។ នាពេលអនាគត មហាវិទ្យាល័យនឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនអោយក្លាយទៅជាទីកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលឯកទេសផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជា  ។

សាវតា
មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង ជាមហាវិទ្យាល័យមួយក្នុងចំណោម
មហាវិទ្យាល័យចំនួនប្រាំ និងវិទ្យាស្ថានចំនួនមួយ​ ដែលបានបង្កើតឡើងដោយអនុក្រឹត្យលេខ ២៦អនក្រ ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការបង្កើតសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង។ មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាមានដេប៉ាតឺម៉ង់ចំនួន ២ គឺដេប៉ាតឺម៉ង់ វិទ្យាសាស្ត្រ​ និងដេប៉ាតឺម៉ង់បច្ចេកវិទ្យា ដែលមានការបណ្តុះបណ្តាលលើកំរិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រលើពីរជំនាញ គឺជំនាញ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងជំនាញវិស្វកម្មសំណងស៊ីវិល។ មហាវិទ្យាល័យបានធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតដែលមានសមត្ថភាពពេលលេញក្នុងការឆ្លើយតបទៅនិងទីផ្សារការងារក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន និងថ្ងៃអនាគត ពិសេសនៅភូមិភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជា។

ចក្ខុវិស័យ
ចក្ខុវិស័យមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា គឺ ខិតខំចូលរួមចំណែកក្នុង ការអភិវឌ្ឍសង្គមក្នុងផែ្នក វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ទាំងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងផ្នែកសំណង់ ដោយជម្រុញអោយមានកំណើនអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកបច្ចេកទេស នៅក្នុងអង្គភាព និងក្រសួងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធ  ការផ្ដល់នូវកម្មវិធីស្របតាមស្តង់ដាគុណវុឌ្ឍជាតិ និងអន្តរជាតិ ផ្ដល់នូវសម្ភារៈបរិក្ខាគ្រប់គ្រាន់ដល់និស្សិត ដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹង ស្របជាមួយការអនុវត្តជាក់ស្ដែង ។

បេសកកម្ម
មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាមានបេសកកម្មដូចខាងក្រោម៖

 • បណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតនូវជំនាញ និងសមត្ថភាពពិតប្រាកដដោយឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការការងារក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន
 • ផ្ដល់នូវកម្មវិធីសិក្សាដែលមានស្តង់ដាគុណវុឌ្ឍជាតិ ការអនុវត្តជាក់ស្ដែង ធានាយ៉ាងណាឲ្យនិស្សិតទទួលបាននូវចំណេះដឹង និងជំនាញពិតប្រាកដ ។
 • បង្កើនការស្រាវជ្រាវ បង្កើតថ្មី និងលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជាជំនួយក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃឲ្យបានទូលំទូលាយ ។

ទិសដៅយុទ្ធសាស្រ្ត
មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាមានយុទ្ធសាស្ត្រដូចខាងក្រោម៖

 • កែលម្អកម្មវិធីសិក្សា អភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាជាប្រចាំ ឲ្យស្របតាមស្តង់ដាគុណវុឌ្ឍជាតិ និងទីផ្សារការងារទាំងពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត ។
 • អភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាសាកលវិទ្យាល័យដែលឈានមុខគេក្នុងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងតំបន់
 • ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើការគ្រប់គ្រង ការរៀន បង្រៀន ជាប្រចាំដើម្បីធានាបាននូវប្រសិទ្ធផល លទ្ធផល និងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ ។

រចនាសម្ព័ន្ធ

កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
កម្មវិធីសិក្សារបស់មហាវិទ្យាល័យត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយស្របតាមក្របខណ្ឌគុណវុឌ្ឍិជាតិ ព្រមទាំងឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យា និងទីផ្សារការងារនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគតដោយមានការប្រឹក្សាយោបល់ពីស្ថាប័នរដ្ឋ-ឯកជន អង្គការនានា ព្រមទាំងសាស្ត្រាចារ្យមានបទពិសោធខ្ពស់មកពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិ-អន្តរជាតិជាមិត្ត។

មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាបណ្ដុះបណ្ដាលនូវជំនាញចំនួន២គឺ៖

 • បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា
 • វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល
 • អគ្គិសនី អេឡិចត្រូនិច និងប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ បច្ចេកវិទ្យាពត៌មានវិទ្យា

កម្មវិធីអប់រំថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញបច្ចេកវិទ្យាពត៌មាន  ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយរួមបញ្ចូលទាំងទ្រឹស្ដី  និងការអនុវត្តជាក់ស្ដែង ដើម្បីផ្ដល់អោយនិស្សិតនូវចំណេះដឹង និងជំនាញច្បាស់លាស់។ ក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សា    និស្សិតនឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការតប្រព័ន្ធបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត   ដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗ    រចនាខិតប័ណ្ណ និងជាពិសេសនិស្សិតអាចសរសេរកូដអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ  ការពារនូវពត៌មានឲ្យមានសុវត្ថិភាព សរសេរកូដកម្មវិធីសម្រាប់កុំព្យូទ័រ និងទូរស័ព្ទវៃឆ្លាត ។

 • គ្រប់គ្រង និងរៀបចំប្រព័ន្ធបណ្ដាញកុំព្យូទ័រ
 • គ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធពត៌មាន
 • ជួសជុលកុំព្យូទ័រ និងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗ

ឱកាសការងារជំនាញបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

ជំនាញបច្ចេកវិទ្យាពត៌មាន  គឺជាជំនាញមួយដែលកំពុងមានតម្រូវការខ្លាំង និស្សិតដែលបញ្ចប់ជំនាញបច្ចេកវិទ្យាពត៌មាន មានសមត្ថភាព៖

 • គ្រប់គ្រង និងរៀបចំប្រព័ន្ធបណ្ដាញកុំព្យូទ័រ
 • គ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធពត៌មាន
 • ជួសជុលកុំព្យូទ័រ និងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗ
 • រចនាខិតប័ណ្ឌ កាត់តរូបភាព វីដេអូ
 • សរសេរកម្មវិធី (កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ កម្មវិធីទូរស័ព្ទ និងកម្មវិធីដំណើរការលើអ៊ីនធើណិត)
 • ការងាររដ្ឋ និងឯកជន
 • មន្ត្រីរាជការ គ្រូបង្រៀនផ្នែកICT

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល

កម្មវិធីអប់រំថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ   ជំនាញសំណង់ស៊ីវិល  ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីផ្តល់អោយអ្នកសិក្សានូវចំណេះដឹង និងមានជំនាញយល់ដឹងច្បាស់លើការងារសាងសង់អាគារ  ផ្លូវ  ស្ពាន និង ថ្នល់ទាំងផ្នែកទ្រឹស្តី និង ការអនុវត្តន៌។ វគ្គសិក្សានេះបានរួមបញ្ចូលគ្នាទាំងទ្រឹស្តីគោលគំនិត  ជាមួយនឹងកម្មវិធីអនុវត្តជាក់ស្តែងទាំងក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ និងនៅការដ្ឋានស្របតាមតម្រូវការរបស់ទីផ្សារការងារ ។

ឱកាសការងារជំនាញវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល

ជំនាញសំណង់ស៊ីវិលគឺជាជំនាញមួយដែលកំពុងមានតម្រូវការខ្លាំង   និស្សិតដែលបញ្ចប់ជំនាញនេះ មានឱកាស៖

 • ផ្នែកការដ្ឋាន (សុវត្ថិភាព និងដំណើរការការដ្ឋាន ចេះ
 • ត្រួតពិនិត្យប្លង់សាងសង់ ចេះវិភាគ និងដោះស្រាយបញ្ហា
 • ចេះប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនវាស់ស្ទង់បានត្រឹមត្រូវ …)
 • ការិយាល័យ(ការងារគូសប្លង់ គណនាគ្រឿងបង្គុំអាគារ រៀបចំប្លង់បណ្តាញទឹក …)
 • ផ្នែកវាស់ស្ទង់ Surveying
 • ការងារពិសោធន៍ (បេតុង ដី …)
 • អ្នករចនាប្លង់អគារ
 • ជាងម៉ៅការសំណង់
 • ការងាររដ្ឋ និងឯកជនផ្សេងៗ ។
Facebook