វគ្គសិក្សាខ្លី

ល.រ ជំនាញ
ភាសាអង់គ្លេស បារាំង ចិន កូរ៉េ ជប៉ុន​ និងថៃ គ្រប់កម្រិត
កសិកម្ម (រុក្ខជាតិលំអរ ដាំបន្លែ ផ្សិត ស្រូវ ឈើហូបផ្លែ ចិញ្ជឹមសត្វ)
កែច្នៃអាហារ
កុំព្យូទ័រគ្រប់ជំនាញ
អាជីវកម្មខ្នាតតូច
គំនូរ របាំបុរាណ និងសម័យ តន្រ្តីបុរាណ និងសម័យ
សិក្សាពហុព័ត៌មានឌីជីថល
Facebook