.

វគ្គសិក្សាខ្លី

ភាសាអង់គ្លេស បារាំង ចិន កូរ៉េ ជប៉ុន​ និងថៃ គ្រប់កម្រិត

កសិកម្ម (រុក្ខជាតិលំអរ ដាំបន្លែ ផ្សិត ស្រូវ ឈើហូបផ្លែ ចិញ្ជឹមសត្វ)

កែច្នៃអាហារ

កុំព្យូទ័រគ្រប់ជំនាញ

អាជីវកម្មខ្នាតតូច

គំនូរ របាំបុរាណ និងសម័យ តន្រ្តីបុរាណ និងសម័យ

សិក្សាពហុព័ត៌មានឌីជីថល

 

Facebook