មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍សូមស្វាគមន៍

មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ ត្រូវបានបង្កើតឡើងស្របតាមយន្តការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង (ស ជ ប ដ.) ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៧ មកម្ល៉េះ។ ដើម្បីចូលរួមកែលម្អនិងពង្រឹងគុណភាពនៃការស្រាវជ្រាវអប់រំនិង ចូលរួមអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្រ្តនៅ សាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ត្រូវបានចាត់តាំឲ្យប្រតិបត្តិតួនាទីបីសំខាន់ៗដូចជា ជាអ្នកឃ្លាំមើលនិងវាយតំលៃលើការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ និងជាអ្នកសម្របសម្រួលការងារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ជាមួយមហាវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាស្ថាននានាចំណុះឲ្យសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង។

ចក្ខុវិស័យ

ដើម្បីសម្រេចបានចក្ខុវិស័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ មានចក្ខុវិស័យអភិវឌ្ឍគុណភាពអប់រំតាមរយៈការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពនិស្សិត សាស្រ្តាចារ្យ និងអ្នកគ្រប់គ្រងនានាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀតជាមួយដៃគូក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិ។

បេសកម្ម

ដើម្បីសំរេចបាននូវចក្ខុវិស័យខាងលើមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ អនុវត្តបេសកកម្មដូចខាងក្រោមនេះ ៖

 • គ្រប់គ្រង និងវាយតម្លៃការអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងនីមួយៗពីអ្នកអនុវត្តនីមួយៗ
 • បណ្តុះបណ្តាលនិងពង្រឹងសមត្ថភាពសិស្សក្នុងការស្រាវជ្រាវជាមួយមហាវិទ្យាល័យផ្សេងៗ
 • បោះពុម្ពផ្សាយការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលទទួលបានពីមហាវិទ្យាល័យនីមួយៗនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត។
 • លើកម្ពស់ការបោះពុម្ភការសិក្សាស្រាវជ្រាវសម្រាប់កម្រិតសាកលវិទ្យាល័យតាមអង្គភាពចំណុះនានា។
 • ផ្សព្វផ្សាយគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍និងការស្នើសុំគម្រោងអត្ថបទស្រាវជ្រាវពីមហាវិទ្យាល័យនីមួយៗនិងវាយតម្លៃសកម្មភាពគម្រោងដើម្បីកែលំអសាកលវិទ្យាល័យ។

រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង

មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍បច្ចុប្បន្នដឹកនាំដោយប្រធានមួយរូបគឺលោកបណ្ឌិត ហ៊ុំ ចាន់ ទទួលបន្ទុក ការងារគ្រប់គ្រងទូទៅ អនុប្រធានមួយរូបគឺលោកស្រី វង្ស សុខាវី ទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងគម្រោង និងលោក បូរ ប៊ុនណារ៉ា ទទួលបន្ទុកការងាររដ្ឋបាលទូទៅ។ ក្រោមការត្រួតពិន្យដោយផ្ទាល់ពីលោក សាកលវិទ្យាធិការរង បណ្ឌិត សំ រ៉ានី

អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល និងលេខទូរសព្ទ

➡️[email protected]| Tel: +855 96 606 4009

 

អំពីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសា្រវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍
ទស្សនាវដ្តីស្ពានចំណេះដឹង

ទស្សនាវដ្តីស្ពានចំណេះដឹងមានចក្ខុវិស័យផ្សារភ្ជាប់ចំណេះដឹង និងគំនិតស្រាវជ្រាវដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អ្នកអាននានាឲ្យមានភាពរីកចំរើនដែលប្រកបដោយចីរភាព និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។ ទស្សនាវដ្ដីស្ពានចំណេះដឹងចុះផ្សាយអំពី អត្ថបទ កិច្ចសម្ភាសន៍ខ្លីៗ អត្ថបទខ្លឹមសារវាយតម្លៃទៅលើ អត្ថបទស្រាវជ្រាវទាក់ទង នឹងប្រធានបទណាមួយនៅក្នុងជំនាញដូចខាងក្រោម៖

 • កសិកម្ម
 • អភិវឌ្ឍសហគមន៍
 • ពាណិជ្ជកម្ម និងទីផ្សារ
 • នីតិសាស្ត្រ
 • សេដ្ឋកិច្ច
 • គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • កសិឧស្សាកម្ម
 • វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា
 • ភាសា សិល្បៈ និងវប្បធម៌
 • ភាសាបរទេស
 • គរុកោសល្យ
 • ទេសចរណ៍

មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ កំពុងសំរបសំរួលនិងសំរបសំរួលនិស្សិត សាស្រ្ដាចារ្យនិងអ្នកនិពន្ធដទៃទៀតក្នុងការចងក្រង ទស្សនាវដ្តីស្ពានចំនេះដឹងនេះបានចំនួន៤ច្បាប់ហើយ។

អំពីការបោះពុម្ពអត្ថបទស្រាវជ្រាវ

មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ មានតួនាទីប្រមូល និងលើកទឹកចិត្តអ្នកស្រាវជ្រាវគ្រប់ជំនាញ និងគ្រប់ ជាន់ថ្នាក់តាមជំនាញដើម្បីចងក្រងជាទស្សនាវដ្តីស្រាវជ្រាវ និងអត្ថបទស្រាវជ្រាវថ្នាក់ស្រុក និងអន្តរជាតិ។ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ សាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង បានប្រមូល និងបោះពុម្ពអត្ថបទជាច្រើនប្រភេទ ដែលមានជំនាញទាក់ទងនឹងការអប់រំ កសិកម្ម និងអាជីវកម្ម។

អំពីការបោះពុម្ពសារណាបទ និងនិក្ខេបបទរបស់និស្សិតឆ្នើម

ដើម្បីលើកកម្ពស់ការស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងបានបង្កើត គោលការណ៍លើក ទឹកចិត្តដល់និសិ្សតដែលសរសេរនិក្ខេបបទ និងសារណាបទបញ្ចប់ការសិក្សាទាំងឡាយណាដែលមានចំណាត់ ថ្នាក់ពីលេខ ១ ដល់លេខ ៣ បានរក្សាទុកស្នាដៃរបស់ពួកគាត់ជាសៀវភៅក្នុងបណ្ណាល័យ ដើម្បីជាឯកសារ សម្រាប់និស្សិតជំនាន់ក្រោយ។

ការត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃគម្រោង

មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ កំពុងធ្វើការជាងារអ្នកតាមដាននិងវាយតំលៃគម្រោងចំនួន ២៧ ដែលរួមមានគម្រោងសំខាន់មួយដែលផ្តល់ថវិកាដោយធនាគារពិភពលោកនោះគឺគម្រោងកែលំម្អកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា (HEIP)។ កាតព្វកិច្ចចម្បងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ គឺត្រូវរាយការណ៍អំពីដំណើរការរបស់អ្នកអនុវត្តគម្រោងទៅកាន់សាកលវិទ្យាធិការនិងភាគីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតដើម្បីវាយតម្លៃ និងទទួលបានលទ្ធផលរំពឹងទុកពីគម្រោងនានាក្នុងគោលបំណងកែលម្អនិងវាយតម្លៃការងារប្រតិបត្តិគម្រោងក្នុងសាកលវិទ្យាល័យឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។

និក្ខេបបទ និងសារណានបទស្រាវជ្រាវបញ្ចប់ការសិក្សា

មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ សម្របសម្រួលបច្ចេកទេសនៃការសរសេរ និង បញ្ជូននិក្ខេបបទ និងសារណាបទស្រាវជ្រាវបញ្ចប់ការសិក្សារបស់និស្សិត ដែលត្រូវបញ្ចប់ការសិក្សថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រ ជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិតតាមរយៈកិច្ចការស្រាវជ្រាវ ។ ក្នុងន័យនេះមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍បាន ធ្វើការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ អង្គភាពបណ្តុះបណ្តាល និងការិយាល័យដែលពាក់ព័ន្ធលើនីតិវិធី ប្រតិបត្តិការចាប់ពីការដាក់ពាក្យស្នើសុំ សរសេររហូតដល់ការការពារបញ្ចប់ ។ គិតមកដល់ឆ្នាំ ២០២៣ មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ បានសម្របសម្រួលដល់និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និង បរិញ្ញាបត្រជាន់ដោយការសរសេរនិក្ខេបបទ និងសារណាបទ ស្រាវជ្រាវបញ្ចប់ការសិក្សាប្រមាណ ១៦ ជំនាន់ រួចមកហើយ។

Facebook