សូមស្វាគមន៍មកកាន់ ការិយាល័យធានាគុណភាពផ្ទៃក្នុងនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង

      ការិយាល័យធានាគុណភាពផ្ទៃក្នុងត្រូវបានបង្កើតនិងដាក់ឱ្យប្រតិបត្តិស្របពេលដែលសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងត្រូវបានក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាប្រកាសដាក់ឱ្យដំណើរការផ្លូវការដោយប្រកាសលេខ៣០៥៩ អយក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩។

     ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៩ ការិយាល័យធានាគុណភាពផ្ទៃក្នុងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ពីថ្នាក់ដឹកនាំដោយមានសាកលវិទ្យាធិការរង និងសាកលវិទ្យាធិការផ្ទាល់ រហូតដល់ឆ្នាំ២០១៨ លោកលី វណ្ណារ័ត្ន ត្រូវបានក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាប្រកាសការតែងតាំងជាប្រធានការិយាល័យនេះតាមរយៈប្រកាសលេខ៩៨៧ អយក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨។

រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ការិយាល័យធានាគុណភាពផ្ទៃក្នុង (បច្ចុប្បន្ន)៖

ទស្សនៈវិស័យនៃប្រព័ន្ធធានាគុណភាពផ្ទៃក្នុងរបស់ស.ជ.ប.ដ៖

ស.ជ.ប.ដ. ប្ដេជ្ញាពង្រឹង និងរក្សាគុណភាពអប់រំកម្រិតស្តង់ដាជាតិ និងអន្តរជាតិ ដើម្បីធានាគុណភាពនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារ កំណើនសេដ្ឋកិច្ច កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងធានាចីរភាពនៃការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ច។

បេសកកម្ម៖

១. ជំរុញការរៀបចំ និងអនុវត្តកម្មវិធីអប់រំ វិធីសាស្ត្របង្រៀន រៀន និងវាយតម្លៃ តាមបែបការអប់រំ ផ្អែកលើលទ្ធផលសិក្សា (Outcome-based education)
២. ឈានទៅរកស្ដង់ដាកម្រិតតំបន់ AUN-QA នាឆ្នាំ២០២៨ និងស្តង់ដាគុណភាពអប្បបរមា នាឆ្នាំ២០២៦
៣. ពង្រឹងសមត្ថភាពនិងគុណវុឌ្ឍិគ្រូបង្រៀនឱ្យទទួលបានលទ្ធផលវាយតម្លៃកម្រិតល្អ ល្អណាស់ និងគុណវុឌ្ឍិកម្រិតបណ្ឌិត
៤. ពង្រឹងការរៀនរបស់និស្សិត សេវានិស្សិត និងបរិយាកាសសិក្សាប្រកបដោយគុណភាពឆ្លើយ តបនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិ

វប្បធម៌ធានាគុណភាពផ្ទៃក្នុងរបស់ ស.ជ.ប.ដ ផ្អែកតាមម៉ូឌែល PDCA:

ជនជាតិជប៉ុនហៅប្រព័ន្ធនេះថា Kaizen ដែលមានន័យថាការបង្កើនការកែលម្អនៃដំណើរការកិច្ចការងារដែលកំពុងអនុវត្ត។ វាជាទស្សនវិជ្ជាមួយក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពទំនិញ និងសេវាកម្មរបស់អង្គភាពមួយ។ គុណភាពនៃទំនិញនិងសេវាកម្មរមែងអន់ថយទៅតាមពេលវេលា និងការប្រើប្រាស់។ ការកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់គឺជាចំណែកចូលរួមមួយដើម្បីបញ្ឈប់បញ្ហាមួយនេះ និងបង្កើនគុណភាពផងដែរ។ ដំណើរការនៃការកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាវដ្ត PDCA របស់ Deming ។
ជំហានចម្បងទាំង៤នៃវដ្ត PDCA មានដូចជា៖

 1. P (ផែនការ) – ការប្រមូលទិន្នន័យដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងកំណត់បញ្ហាឬបញ្ហាដែលត្រូវការកែលម្អ និងកំណត់វិធីដើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផល។
 2. D (អនុវត្ត) – ការអនុវត្តផែនការដោយសាកល្បងអនុវត្ត តេស្ដក្រុមគោលដៅ ជាដើម។ល។
 3.  C (ពិនិត្យ) – ការវិភាគលទ្ធផលដើម្បីមើលថាតើមានភាពស្របគ្នារវាងគោលដៅដើម និងអ្វីដែលសម្រេចបានពិតប្រាកដកម្រិតណា ហើយនិងមានការកែតម្រូវប្រសិនបើចាំបាច់។
 4. A (ប្រតិបត្តិ) – ការផ្អែកលើលទ្ធផលពីជំហានត្រួតពិនិត្យ ចេញវិធានការបន្ថែមដើម្បីបំពេញបង្គ្រប់ផែនការដែលបានកំណត់ក្នុងជំហានធ្វើផែនការ ឬបង្កើតផែនការថ្មីបន្តទៀត ដើម្បីបន្តពង្រឹងគុណភាព (Temponi ២០០៥)។

ស.ជ.ប.ដ. កំពុងជំរុញវប្បធម៌ PDCA នេះ ទៅកាន់ អង្គភាពចំណុះទាំងអស់ រួមមានអង្គភាពបណ្ដុះបណ្ដាល ការិយាល័យ និងមជ្ឈមណ្ឌល ដែលកំពុងអនុវត្តប្រព័ន្ធធានាគុណភាពផ្ទៃក្នុង ជាមួយនឹងវប្បធម៌ PDCA ជាមួយជំហានយ៉ាងសន្សឹមៗប្រកបដោយភាពយកចិត្តទុកដាក់។

សមិទ្ធផល៖

 • ការវាយតម្លៃគ្រឹះស្ថាន
  • ទទួលបានការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំពេញសិទ្ធិពីគណៈកម្មាធិកការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃកម្ពុជាដែលសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងបានបំពេញស្របតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃស្តង់ដាជាតិសម្រាប់រយៈពេល៥ឆ្នាំ ចាប់ពីឆ្នាំ២០២២ ដល់ ឆ្នាំ២០២៦។
  • បានធ្វើស្វ័យវាយតម្លៃសមត្ថភាពអភិវឌ្ឍន៍ស្ថាប័នរបស់សាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង ទាំង២លើកគឺនៅឆ្នាំ២០២២ និង២០២៣។
 • ការវាយតម្លៃកម្មវិធីអប់រំកម្រិតជាតិ

បានធ្វើស្វ័យវាយតម្លៃលើការធានាគុណភាពអប់រំផ្ទៃក្នុងឆ្នាំ២០២១ ២០២២ និង២០២៣

 • ការវាយតម្លៃកម្មវិធីអប់រំពីអ្នកជំនាញវាយតម្លៃកម្មវិធីអប់រំក្នុងកម្រិតជាតិ និងអន្តរជាតិ មកពី សហរដ្ឋអាមេរិក ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ី ថៃ ក្រោមគម្រោងកែលម្អឧត្តមសិក្សា (HEIP)

 • ការវាយតម្លៃគ្រូបង្រៀនទាំងបីមុំ(និស្សិត អង្គភាពបណ្ដុះបណ្ដាល និងគ្រូសាមី)ប្រចាំឆមាសក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១ ២០២១-២០២២ និង២០២២-២០២៣

 • ការវាយតម្លៃការពេញចិត្តរបស់និស្សិត

ការស្ទង់មតិអំពីការពេញចិត្តរបស់និស្សិតលើទិដ្ឋភាពទាក់ទងនឹងការផ្ដល់សេវាកម្មរបស់អង្គភាពចំណុះរួមមាន សេវារដ្ឋបាល និងបង់ថ្លៃសិក្សា សេវានិស្សិត ដែលរួមមានការចុះឈ្មោះចូលរៀន ការតម្រង់ទិស សុខភាព ការប្រឹក្សាយោបល់លើការសិក្សា កម្មវិធីក្រៅកម្មវិធីសិក្សា បណ្ណាល័យ បន្ទប់ពិសោធន៍ ធនធានបច្ចេកវិទ្យា កម្មសិក្សា អាហារូបករណ៍ អាហារដ្ឋានដែលមានអនាម័យ សុវត្ថិភាព និងបរិស្ថានសិក្សា។ ផ្អែកតាមលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនេះ ភាគច្រើនគុណភាពស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតពិន្ទុ៣ ដែលជាកម្រិតល្អ និងមានកម្រិតពិន្ទុ៤ ដែលជាកម្រិតល្អណាស់ ជាមធ្យមប្រមាណ១៥.២៣%។ ប៉ុន្តែចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត សេវាអាហារដ្ឋាន សេវាកិច្ចការនិស្សិត សេវាបន្ទប់ពិសោធន៍ និងសេវាសិក្សា។

 • ការចុះពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃការបង្រៀននិងរៀនតាមថ្នាក់រៀន
  បានធ្វើការចុះពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃការបង្រៀននិងរៀនតាមថ្នាក់រៀនចំនួន២១ ក្នុងនោះគ្រូបង្រៀនទទួលបានពិន្ទុជាមធ្យមចំនួន៤.២៤ និងមានចំណុចល្អ និងចំណុចកែលម្អដូចខាងក្រោម៖

 • ការប្រឡងតេស្តស្តង់ដារបស់និស្សិត

អង្គភាពបណ្ដុះបណ្ដាលចំនួន០៣បានអនុវត្តការប្រឡងតេស្តស្តង់ដារួមមាន (១) មហាវិទ្យាល័យកសិកម្ម និងកែច្នៃអាហារ (២) មហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍ និង (៣) មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្ត្រ និងអប់រំ នៅពេលបញ្ចប់ការសិក្សាឆ្នាំទី២ ឆមាសទី២ ដើម្បីវាស់ស្ទង់កម្រិតចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពរបស់និស្សិតគ្រប់ជំនាញ និងផ្ដល់ជូននូវកិច្ចអន្តរាគមន៍បន្ថែម។

 • កម្មវិធី សិក្ខាសាលា និងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលបានរៀបចំដោយការិយាល័យធានាគុណភាពផ្ទៃក្នុង

១. សិក្ខាសាលា ស្ដីពី ការវាយតម្លៃគុណភាពអប់រំផ្ទៃក្នុងដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការវាយតម្លៃផ្ដល់ការទទួលស្គាល់កម្មវិធីសិក្សាមានស្តង់ដាគុណភាពអប្បបរមា

២. សិក្ខាសាលា ស្ដីពី ការវាយតម្លៃកម្មវិធីអប់រំដើម្បីបំពេញស្តង់ដាគុណភាពអប្បបរមា៣. វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដីពី ស្តង់ដានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង៤. វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដីពី ការអាន ការសរសេរ និងការស្រាវជ្រាវ 

៥. កម្មវិធីចែកបណ្ណសរសើរជូនគ្រូបង្រៀននៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងសមាសភាព និងតួនាទីក្រុមការងារធានាគុណភាពផ្ទៃក្នុងនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង


ក្រុមការងារធានាគុណភាពផ្ទៃក្នុងរបស់សាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងមានសមាសភាព និងតួនាទីដូចខាងក្រោម៖


• គណៈកម្មការធានាគុណភាពអប់រំផ្ទៃក្នុង៖ ដើរតួនាទីអភិបាលកិច្ច បង្កើតគោលនយោបាយ និងយល់ព្រមលើរបាយការណ៍ធានាគុណភាពអប់រំ
• ក្រុមការងារធានាគុណភាពអប់រំផ្ទៃក្នុង៖ ដើរតួនាទីវាយតម្លៃគុណភាពនៃកម្មវិធីអប់រំរបស់អង្គភាពបណ្ដុះបណ្ដាល និងរៀបចំរបាយការណ៍ធានាគុណភាពអប់រំ
• ការិយាល័យធានាគុណភាពផ្ទៃក្នុង៖ ដើរតួនាទីតាមដាននិងសម្របសម្រួលគ្រប់ដំណើរការនៃការធានាគុណភាពផ្ទៃក្នុង និងរក្សាទុកទិន្នន័យទាក់ទងនឹងការធានាគុណភាពផ្ទៃក្នុងFigure: រចនាសម្ព័ន្ធក្រុមការងារធានាគុណភាពផ្ទៃក្នុងនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង


ប្រព័ន្ធ IQA របស់ ស.ជ.ប.ដ.
ប្រព័ន្ធធានាគុណភាពអប់រំរបស់ស.ជ.ប.ដ.អនុលោមតាម៖
    • យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី១របស់រាជរដ្ឋាភិបាល នីតិកាលទី៧នៃរដ្ឋសភា

 • ស្តង់ដាតំបន់ AUN-QA

 • ស្តង់ដាធានាគុណភាពផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រសួងអ.យ.ក.

 • ស្តង់ដាជាតិសម្រាប់ការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំលើគ្រឹះស្ថាន

 • ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ១០ឆ្នាំ និងប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចរបស់ ស.ជ.ប.ដ.ទំនាក់ទំនងការិយាល័យធានាគុណភាពផ្ទៃក្នុង
លោក លី វណ្ណារ័ត្ន ប្រធានការិយាល័យធានាគុណភាពផ្ទៃក្នុង
E-mail: [email protected]
Tel: +855 93 708 090
——————–
កញ្ញា ថាវ រចនា បុគ្គលិកការិយាល័យធានាគុណភាពផ្ទៃក្នុង
E-mail: [email protected]
Tel: +855 10 433 349

   
Facebook